TIME Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were Following

TIME

There may not be anyone who knows more about emoticons than Tyler Schnoebelen, a man who literally wrote his Stanford doctorate thesis on the subject. He found, for instance, that older people tend to use emoticons with noses, such as [:-)], while younger people are more likely to drop the proboscis. He discovered that roughly 10% of all tweets contain an emoticon. And he observed that the phrase f*** you rarely appears with an emoticon, because those playful little symbols can trivialize feelings like totally hating someone’s guts.

Now an analyst at natural language processing firm Idibon, Schnoebelen has turned his attention to emoticons’ hip young cousins: emoji.

(MORE: The Emoji’s Strange Power)

Disclaimer: There is no instructional grammar primer on how one must use the little graphic symbols known as emoji. And if someone were to write such a work, it would likely be obsolete before…

View original post 510 từ nữa

Advertisements

Tú tài Tây – Khiếu Anh

Học Thế Nào

Kỳ thi lấy bằng Tú tài sau THPT (Baccalauréat – thường gọi tắt là Bac) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giáo dục Pháp. Kết quả của kỳ thi sẽ được đa số các trường đại học công lập lấy làm tiêu chí để xét tuyển sinh viên, thay vì tổ chức thi tuyển đầu vào. Cách làm này nói lên hai điều : đề thi đủ khó để đánh giá học sinh trên quy mô toàn quốc và công tác tổ chức đủ nghiêm túc để hạn chế tiêu cực trong thi cử. (Hình thức thi tốt nghiệp và mô hình tuyển sinh « một chung » của Pháp đã được giới thiệu trong bài viết « Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH : Cần một giải pháp khác » của Nguyễn Tấn Đại, đăng ngày 27/02/2014 trên hocthenao.vn).

Bài viết này xin giới thiệu nội dung cụ thể của…

View original post 1 398 từ nữa